Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trọng tâm mâu thuẫn không nằm ở Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: AP