Người Kurd đang "tương kế tựu kế" níu chân Mỹ ở Syria?

Các binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tiến vào Ain Issa, miền bắc Syria, gần thị trấn biên giới Tel Abaid, nơi đã diễn ra giao tranh khốc liệt giữaThổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Ảnh: SANA/AFP.
Các binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tiến vào Ain Issa, miền bắc Syria, gần thị trấn biên giới Tel Abaid, nơi đã diễn ra giao tranh khốc liệt giữaThổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Ảnh: SANA/AFP.
Các binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tiến vào Ain Issa, miền bắc Syria, gần thị trấn biên giới Tel Abaid, nơi đã diễn ra giao tranh khốc liệt giữaThổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Ảnh: SANA/AFP.
Lên top