Người độc thân Trung Quốc là động lực tiêu dùng mới của nền kinh tế

Một nhân viên kiểm tra các mặt hàng sẽ được giao cho khách vào ngày Độc thân tại nhà kho ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, ngày 11.11.2020. Ảnh: AFP.
Một nhân viên kiểm tra các mặt hàng sẽ được giao cho khách vào ngày Độc thân tại nhà kho ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, ngày 11.11.2020. Ảnh: AFP.
Một nhân viên kiểm tra các mặt hàng sẽ được giao cho khách vào ngày Độc thân tại nhà kho ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, ngày 11.11.2020. Ảnh: AFP.
Lên top