COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

36 ca COVID-19 được phát hiện ở Nam Cực hôm 21.12. Ảnh: AFP.
36 ca COVID-19 được phát hiện ở Nam Cực hôm 21.12. Ảnh: AFP.
36 ca COVID-19 được phát hiện ở Nam Cực hôm 21.12. Ảnh: AFP.
Lên top