Trung Quốc: Tấn công bằng dao kinh hoàng ở trường tiểu học

Kẻ tấn công bằng dao trường tiểu học ở Trung Quốc đã bị bắt giữ. Ảnh: The Star.
Kẻ tấn công bằng dao trường tiểu học ở Trung Quốc đã bị bắt giữ. Ảnh: The Star.
Kẻ tấn công bằng dao trường tiểu học ở Trung Quốc đã bị bắt giữ. Ảnh: The Star.
Lên top