Nga và EU chuẩn bị cho một cạnh tranh thương mại lớn

Nga xây dựng cơ chế thuế nội địa cho phát thải carbon. Ảnh: TASS
Nga xây dựng cơ chế thuế nội địa cho phát thải carbon. Ảnh: TASS
Nga xây dựng cơ chế thuế nội địa cho phát thải carbon. Ảnh: TASS
Lên top