Nga tung đòn trả đũa hiểm đánh vào "túi tiền" Mỹ

Dự trữ trái phiếu Mỹ của Nga gần về con số 0. Ảnh: Sputnik
Dự trữ trái phiếu Mỹ của Nga gần về con số 0. Ảnh: Sputnik