Nga: Trung đoàn bất tử diễu hành trực tuyến trong Ngày Chiến thắng

Nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng ở Nga chuyển sang trực tuyến. Ảnh: Tass.
Nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng ở Nga chuyển sang trực tuyến. Ảnh: Tass.
Nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng ở Nga chuyển sang trực tuyến. Ảnh: Tass.
Lên top