Nga chờ đợi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tái tranh cử

Tổng thống Vladimir Putin luôn nhận được tỉ lệ ủng hộ cao. Ảnh: RT
Tổng thống Vladimir Putin luôn nhận được tỉ lệ ủng hộ cao. Ảnh: RT