Chiến đấu cơ của Mỹ gặp nạn ngoài khơi nước Anh

Chiến đấu cơ của Mỹ đang bay trên không trung. Ảnh: RAF Lakenhealth.
Chiến đấu cơ của Mỹ đang bay trên không trung. Ảnh: RAF Lakenhealth.
Chiến đấu cơ của Mỹ đang bay trên không trung. Ảnh: RAF Lakenhealth.
Lên top