Mỹ-Hàn nhất trí kích hoạt sớm THAAD diệt tên lửa Triều Tiên