Mỹ trải qua tháng tồi tệ chưa từng thấy từ đầu dịch COVID-19

Hơn 12,2 triệu người ở Mỹ nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP
Hơn 12,2 triệu người ở Mỹ nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP
Hơn 12,2 triệu người ở Mỹ nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top