Sắp tới thời điểm Mỹ đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Mỹ có thể phân phối 20 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng từ tháng 12 tới. Ảnh: AFP
Mỹ có thể phân phối 20 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng từ tháng 12 tới. Ảnh: AFP
Mỹ có thể phân phối 20 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng từ tháng 12 tới. Ảnh: AFP
Lên top