Moderna công bố giá vaccine COVID-19

Moderna cho biết, sẽ bán giá từ 25 đến 37 USD cho mỗi liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Moderna cho biết, sẽ bán giá từ 25 đến 37 USD cho mỗi liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Moderna cho biết, sẽ bán giá từ 25 đến 37 USD cho mỗi liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top