Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể COVID-19 từng điều trị cho Tổng thống Trump

FDA đã phê duyệt sử dụng kháng thể điều trị COVID-19 của Regeneron cho bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao. Ảnh: AFP
FDA đã phê duyệt sử dụng kháng thể điều trị COVID-19 của Regeneron cho bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao. Ảnh: AFP
FDA đã phê duyệt sử dụng kháng thể điều trị COVID-19 của Regeneron cho bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao. Ảnh: AFP
Lên top