Mỹ vượt 10 triệu ca COVID-19, ông Biden cam kết ưu tiên xử lý đại dịch

Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 7.11 cam kết đưa vấn đề COVID-19 làm ưu tiên giải quyết hàng đầu. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 7.11 cam kết đưa vấn đề COVID-19 làm ưu tiên giải quyết hàng đầu. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 7.11 cam kết đưa vấn đề COVID-19 làm ưu tiên giải quyết hàng đầu. Ảnh: AFP
Lên top