Mỹ miễn cách ly cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19

Tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 10.2. Ảnh: AFP
Tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 10.2. Ảnh: AFP
Tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 10.2. Ảnh: AFP
Lên top