Mỹ cân nhắc biện pháp bổ sung với công nghệ xuất sang Trung Quốc

Mỹ sẽ không dỡ bỏ thuế quan thương mại của Trung Quốc trước khi "tham vấn và xem xét kỹ lưỡng" với các đồng minh. Ảnh: AFP.
Mỹ sẽ không dỡ bỏ thuế quan thương mại của Trung Quốc trước khi "tham vấn và xem xét kỹ lưỡng" với các đồng minh. Ảnh: AFP.
Mỹ sẽ không dỡ bỏ thuế quan thương mại của Trung Quốc trước khi "tham vấn và xem xét kỹ lưỡng" với các đồng minh. Ảnh: AFP.
Lên top