Quốc gia Châu Á cấp phép có điều kiện cho vaccine AstraZeneca

Hàn Quốc phê duyệt sử dụng có điều kiện vaccine COVID-19 đầu tiên ở nước này. Ảnh: AFP
Hàn Quốc phê duyệt sử dụng có điều kiện vaccine COVID-19 đầu tiên ở nước này. Ảnh: AFP
Hàn Quốc phê duyệt sử dụng có điều kiện vaccine COVID-19 đầu tiên ở nước này. Ảnh: AFP
Lên top