Mỹ lần đầu thử thành công đánh chặn tên lửa đề phòng Triều Tiên

Ảnh: US Airforce
Ảnh: US Airforce