Mỹ - Hàn âm thầm luyện phương án loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Chiến đấu cơ Mỹ-Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Yonhap.
Chiến đấu cơ Mỹ-Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Yonhap.
Chiến đấu cơ Mỹ-Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Yonhap.