Mỹ đưa 100 quan tài tới biên giới liên Triều

Vệ binh danh dự của Liên Hợp Quốc khiêng quan tài chứa hài cốt binh sĩ Mỹ sau khi được Triều Tiên trao trả tại làng biên giới Bàn Môn ĐIếm ngày 14.5.1999. Ảnh: AP
Vệ binh danh dự của Liên Hợp Quốc khiêng quan tài chứa hài cốt binh sĩ Mỹ sau khi được Triều Tiên trao trả tại làng biên giới Bàn Môn ĐIếm ngày 14.5.1999. Ảnh: AP