Mỹ dừng vô thời hạn 2 cuộc huấn luyện quân sự với Hàn Quốc

Mỹ - Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ vô thời hạn hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi giữa hai nước. Ảnh: AFP.
Mỹ - Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ vô thời hạn hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi giữa hai nước. Ảnh: AFP.