Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Donald Trump "tiền hậu bất nhất" về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore. Ảnh: Reuters.
Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore. Ảnh: Reuters.