Vaccine COVID-19 chống được các biến thể mới đến đâu?

Các hãng dược phẩm đang cấp tập sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Các hãng dược phẩm đang cấp tập sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Các hãng dược phẩm đang cấp tập sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Lên top