Nghiên cứu đầu tiên về tiêm chủng đại trà vaccine ở Anh cho kết quả bất ngờ

Một liều tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca hoặc Pfizer có tác dụng ngăn chặn hầu hết các ca nhập viện do COVID-19. Ảnh: AFP
Một liều tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca hoặc Pfizer có tác dụng ngăn chặn hầu hết các ca nhập viện do COVID-19. Ảnh: AFP
Một liều tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca hoặc Pfizer có tác dụng ngăn chặn hầu hết các ca nhập viện do COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top