Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo về bitcoin

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lên tiếng cảnh báo về bitcoin. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lên tiếng cảnh báo về bitcoin. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lên tiếng cảnh báo về bitcoin. Ảnh: AFP.
Lên top