Một năm dịch bệnh COVID-19 cương toả thế giới

Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ để ngăn chặn sự lây lan của virus khi đón một bệnh nhân ở Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán ở Vũ Hán vào ngày 25.1.2020. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ để ngăn chặn sự lây lan của virus khi đón một bệnh nhân ở Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán ở Vũ Hán vào ngày 25.1.2020. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ để ngăn chặn sự lây lan của virus khi đón một bệnh nhân ở Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán ở Vũ Hán vào ngày 25.1.2020. Ảnh: AFP
Lên top