Xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ cán mốc 12,5 tỉ USD cuối năm nay

Dự kiến xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt mức 12,5 tỉ USD vào cuối năm nay. Ảnh: Vũ Long
Dự kiến xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt mức 12,5 tỉ USD vào cuối năm nay. Ảnh: Vũ Long
Dự kiến xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt mức 12,5 tỉ USD vào cuối năm nay. Ảnh: Vũ Long
Lên top