Lý do Pfizer giao trễ vaccine COVID-19 cho 8 quốc gia EU

Hộp chứa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech trong quá trình rã đông tại một bệnh viện ở Bỉ. Ảnh: AFP.
Hộp chứa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech trong quá trình rã đông tại một bệnh viện ở Bỉ. Ảnh: AFP.
Hộp chứa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech trong quá trình rã đông tại một bệnh viện ở Bỉ. Ảnh: AFP.
Lên top