Pfizer, BioNTech xin giấy phép để bán vaccine COVID-19 ở Châu Âu

Vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech đang trình xin cấp phép ở Châu Âu. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech đang trình xin cấp phép ở Châu Âu. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech đang trình xin cấp phép ở Châu Âu. Ảnh: AFP.
Lên top