Có ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna

Ca dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna đã xảy ra ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Ca dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna đã xảy ra ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Ca dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna đã xảy ra ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top