Lượng nước đổ về đồng bằng sông Hoàng Hà lên kỷ lục

Xả lũ ở một đập thủy điện trên sông Hoàng Hà Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Xả lũ ở một đập thủy điện trên sông Hoàng Hà Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Xả lũ ở một đập thủy điện trên sông Hoàng Hà Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Lên top