Trung Quốc: Mưa lớn chuyển hướng, nguy cơ Hoàng Hà hứng lũ bất chợt

Nước lũ ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nước lũ ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nước lũ ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top