5 điều kỳ thú về Hoàng Hà - cái nôi của nền văn minh cổ đại Trung Quốc

Sông Hoàng Hà mang theo phù sa khi chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ. Nguồn: China News.
Sông Hoàng Hà mang theo phù sa khi chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ. Nguồn: China News.
Sông Hoàng Hà mang theo phù sa khi chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ. Nguồn: China News.
Lên top