Nước sông Hoàng Hà đang sạch chưa từng thấy trong suốt 500 năm

Sông Hoàng Hà nhìn từ trên cao ở châu tự trị dân tộc Tạng Hải Nam, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Nguồn: Tân Hoa Xã.
Sông Hoàng Hà nhìn từ trên cao ở châu tự trị dân tộc Tạng Hải Nam, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Nguồn: Tân Hoa Xã.
Sông Hoàng Hà nhìn từ trên cao ở châu tự trị dân tộc Tạng Hải Nam, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Nguồn: Tân Hoa Xã.
Lên top