Lính Thái Lan nhiễm HIV cưỡng hiếp hơn 70 bé trai

Lính Thái Lan nhiễm HIV cưỡng hiếp hơn 70 bé trai. Ảnh: JP.
Lính Thái Lan nhiễm HIV cưỡng hiếp hơn 70 bé trai. Ảnh: JP.
Lính Thái Lan nhiễm HIV cưỡng hiếp hơn 70 bé trai. Ảnh: JP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top