Linh dương đơn độc đào thoát ngoạn mục khỏi nanh vuốt của đàn báo săn

Linh dương sừng cao đã thoát chết trong gang tấc.Ảnh: KR.
Linh dương sừng cao đã thoát chết trong gang tấc.Ảnh: KR.
Linh dương sừng cao đã thoát chết trong gang tấc.Ảnh: KR.
Lên top