8 cách diệt muỗi và côn trùng hiệu quả không dùng hoá chất

Phun hỗn hợp nước ớt, tỏi và xà phòng có thể đuổi muỗi hiệu quả. Ảnh: depositphotos.com
Phun hỗn hợp nước ớt, tỏi và xà phòng có thể đuổi muỗi hiệu quả. Ảnh: depositphotos.com
Phun hỗn hợp nước ớt, tỏi và xà phòng có thể đuổi muỗi hiệu quả. Ảnh: depositphotos.com
Lên top