Liên Hợp Quốc công bố thiệt hại của ngành du lịch do COVID-19

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có du lịch giảm mạnh nhất trong năm 2020 do dịch COVID-19, theo công bố của Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP.
Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có du lịch giảm mạnh nhất trong năm 2020 do dịch COVID-19, theo công bố của Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP.
Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có du lịch giảm mạnh nhất trong năm 2020 do dịch COVID-19, theo công bố của Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top