Phát hiện bệnh nhân COVID-19 nhiễm cùng lúc 2 chủng SARS-CoV-2 ở Brazil

Nhân viên y tế và bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở phòng điều trị đặc biệt COVID-19 ở bệnh viện Gilberto Novaes, Manaus, Brazil. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế và bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở phòng điều trị đặc biệt COVID-19 ở bệnh viện Gilberto Novaes, Manaus, Brazil. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế và bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở phòng điều trị đặc biệt COVID-19 ở bệnh viện Gilberto Novaes, Manaus, Brazil. Ảnh: AFP.
Lên top