Khoảng 9.000 người tị nạn đã quay về Nagorno-Karabakh

Khoảng 9.000 người tị nạn đã trở về Nagorno-Karabakh kể từ 14.11. Ảnh: AFP
Khoảng 9.000 người tị nạn đã trở về Nagorno-Karabakh kể từ 14.11. Ảnh: AFP
Khoảng 9.000 người tị nạn đã trở về Nagorno-Karabakh kể từ 14.11. Ảnh: AFP
Lên top