Armenia và Azerbaijan nhất trí ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Armenia và Azerbaijan đã đàm phán 10 giờ trong ngày 9.10 để đi đến thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Armenia và Azerbaijan đã đàm phán 10 giờ trong ngày 9.10 để đi đến thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Armenia và Azerbaijan đã đàm phán 10 giờ trong ngày 9.10 để đi đến thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.
Lên top