“Khai xuân” ở Hội đồng Bảo an

Đại sứ Đặng Đình Quý đã trình Quốc thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Đại sứ Đặng Đình Quý đã trình Quốc thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Đại sứ Đặng Đình Quý đã trình Quốc thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Lên top