Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an không phải là nghiễm nhiên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Ảnh: HN.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Ảnh: HN.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Ảnh: HN.
Lên top