mục tiêu chung về hoà bình:

Việt Nam cam kết trở thành cầu nối giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: TG&VN
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: TG&VN
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: TG&VN
Lên top