IS xác nhận Abu Bakr al-Bahgdadi đã chết, công bố tên thủ lĩnh mới

Thủ lĩnh tối cao của nhóm Abu Bakr al-Bahgdadi. Ảnh: EPA
Thủ lĩnh tối cao của nhóm Abu Bakr al-Bahgdadi. Ảnh: EPA