IS buông súng, chính phủ Syria giải phóng hoàn toàn Damascus sau 7 năm

Quân đội Syria tấn công trại Yarmouk. Ảnh: AFP.
Quân đội Syria tấn công trại Yarmouk. Ảnh: AFP.
Quân đội Syria tấn công trại Yarmouk. Ảnh: AFP.
Lên top