Nga-Syria tấn công ồ ạt trại tị nạn Palestine, giải phóng toàn bộ Damascus

Khói bốc lên từ trại tị nạn Yarmouk sau các cuộc không kích của Nga và Syria. Ảnh: AFP
Khói bốc lên từ trại tị nạn Yarmouk sau các cuộc không kích của Nga và Syria. Ảnh: AFP
Khói bốc lên từ trại tị nạn Yarmouk sau các cuộc không kích của Nga và Syria. Ảnh: AFP