Iraq diễu binh mừng chiến thắng IS trong sự bất bình của người Kurd

Lễ diễu binh mừng đánh bại IS ở Iraq. Ảnh: Reuters
Lễ diễu binh mừng đánh bại IS ở Iraq. Ảnh: Reuters
Lễ diễu binh mừng đánh bại IS ở Iraq. Ảnh: Reuters